Speciální formy

Pro některé projekty je nutné vzít v úvahu specifické požadavky již při návrhu forem.  Tyto požadavky potom výrazným způsobem ovlivňují náklady na vývoj i výrobu formy, která je určena pro specifické použití při vstřikování platů (např. jako prototypová, etážová apod.) Tuto oblast komplexně pokrývá verze Profesional programu Calcmaster.

Jedná se zejména o tyto případy:

  • 2 komponenty ve 2 dutinách
  • 2 komponenty v 1 dutině
  • Levý a Pravý produkt
  • Etážové formy
  • Prototypová forma
  • Následné formy 1+1 pro jeden produkt