Udržení Know-How 2

Snadný výpočet nákladů na formu

Při zadávání dat je třeba promýšlet parametry výrobku i formy, k nimž
náleží například druh vstřikování, úprava povrchu, požadavky na tolerance nebo
potřeba užítí systému horkých vtoků. Takto lze rychle získat mnoho přesných
technických detailů a údajů, které by jinak zůstaly skryty za domněnkami a
předpoklady. Veškeré hodnoty vztahující se k výrobě formy mohou specialisté
upravovat a zpřesňovat na základě dalších výpočtů včetně závěrečného porovnání
kalkulované a reálné varianty. Tato zpětná srovnání pracující v
poloautomatickém cyklu dále zpřesňují nabídkové hodnoty a podílí se na
zachování know-how zkušených pracovníků ve firmě.

Výpočet vstřikovacího cyklu ve vztahu k nákladům na formu

Při kalkulaci ceny koncového výrobku použijeme předpokládanou délku průběhu
vstřikovacího cyklu pro výpočet nákladů na vstřikování. Délku cyklu lze určit
na základě několika parametrů, které již není možné na dokončené formě změnit.
Nejdůležitějšími aspekty zde jsou maximální tloušťka stěny v libovolné části
výrobku a chlazení vestavěné do formy. Hodnotu tloušťky stěny určuje vývojář
produktu; v rámci konzultace bývá možné prodiskutovat dané řešení a upravit
návrh výrobku (např. snížit hodnotu tloušťky stěny za použití většího počtu
výztuh nebo použít jiný materiál). Chlazení formy je třeba důkladně
prodiskutovat s konstruktérem formy, přičemž zavadatel musí trvat na požadavku
optimálního (a výkonného) chlazení.

Oba výše uvedené parametry sice přinášejí větší počet úkolů v počáteční
fázi konstrukce a znamenají vyšší náklady při tvorbě jader a dutin, ovšem v
důsledku povedou ke zkrácení doby chlazení a tedy vstřikovacího cyklu.

Z výše uvedeného tedy plyne, že zadavatel formy by namísto pouhého
srovnávání cen forem měl spolupracovat s výrobcem (nářaďovnou), dohlížet na
průběh celého projektu a uvědomit si, že konečným efektem optimalizované formy
bude levnější výrobek.

Snížení výrobních nákladů

Uvedené příklady dobře ukazují, že každá část řetězce, který se podílí na
produkci plastových dílů musí nejen dobře znát postupy při své práci, ale také
provádět konzultace s jinými odborníky a obecně udržovat vzájemnou komunikaci
na dobré úrovni.

Jde totiž o jediný způsob, jak získat podrobný přehled o struktuře nákladů
i možnostech jejich snižování a zabránit nežádoucímu růstu výdajů vzniklých z
nedostatečné informovanosti a dodatečných změn na formě.

Software pro výpočet vstřikovacího procesu usnadňuje rozhodování při zadání
formy

CalcMaster výrazně pomáhá při optimalizaci formy, a to díky rychlému
výpočtu nákladů na formu, parametrů vstřikování, počtu dutin a ceny koncového
výrobku. Jednoduchou změnou parametrů lze získat alternativní řešení a
specifikovat nejnižší náklady na výrobek. Program je vhodný pro všechna firemní
oddělení, která tak mohou sledovat vliv změny vstupních dat na koncové náklady.
Proměnlivé nebo nejasné předpoklady lze vždy konzultovat. Software usnadňuje
první propočty nákladů, kdy objednatel již není zcela závislý na dodavateli a
předem získá určité podrobnější znalosti o produktu, a v neposlední řadě
umožňuje také významné zvýšení kvality formy a celého procesu výroby plastových
dílů. Díky možnosti zpřesňování je finálním výstupem velmi kvalitní odborný
odhad reálných nákladů.