Externí moduly

Některé silné podpůrné programy jsou (především z důvodu vlastních odlišných algoritmů – SW engins) uloženy v samostatných modulech, které jsou však z pohledu datových toků propojeny spolehlivě s hlavním řídícím programem. Tyto moduly umožňují zejména vnější nezávislé expertní posouzení parametrů produktu,  posouzení schůdnosti projektu a/nebo zpracovávají následnou zpětnou vazbu.

Program je koncipován tak, že zkušený konstruktér může zadat parametry do kalkulace i bez těchto nástrojů, nebo může následně porovnat jejich výstup s vlastní zkušeností. (jedná se nejen o parametrizaci finálního produktu, ale např. i o volbu výrobního lisu). Pro svoji užitečnost jsou tyto moduly nabízeny většinou již ve verzi „standard“ programu.

I know Moulding 3D:

Softwarový modul určený pro vstup 3D podkladů, který z informací o produktu nastaví parametry pro vhodnou formu včetně jejích standartních a pohyblivých součástí.   

Mould dimension:

Modul zpracovává informace o tvaru a způsobu zaformování produktu, zvolený počet kavit, jejich vzdálenosti a topologii formy. Na základě těchto údajů navrhne vhodné parametry pro konstrukci formy (použité desky) a základního rámu. Vyhodnotí náklady na základní rám.

Machine Selection: 

Na základě parametrů pro vstřikování, doby cyklu a zavírací síly vybere nejvhodnější lis pro vstřikování a přiřadí jeho provozní náklady (strojového času) do celkové nákladové kalkulace.