Licence a moduly

Software CalcMaster se ČR dodává ve čtyřech základních variantách:

1. Standardní verze CalcMaster Standalone obsahuje

CalcMaster Standard v aktuální verzi na základní úrovni (jádro programu):

  • kompletní cena formy
  • detailní časový rozpad
  • data vstřikovacího procesu
  • ekonomický počet dutin
  • kompletní cena produktu
  • export poptávek na externí dodavatele
  • import nabídek od externích dodavatelů a jejich vyhodnocení

Zároveň tato licence obsahuje podpůrné samostatné moduly, které jsou integrální součástí řešení:

 • CalcMaster Mould dimension
 • Calcmaster Injection Machine Selection
 • I-Know-Moulding 3D software Professional version
 • systém je dodáván včetně roční maintenance
2. Verze CalcMaster Standalone Professional obsahuje všechny moduly standardního programu a navíc podporu pro vyhodnocení speciálních projektů:
 • 2 komponenty v jedné dutině
 • 2 komponenty ve dvou dutinách
 • Levá a pravá varianta dílu v jedné formě
 • Etážové formy
 • Prototypové formy
 • 1 + 1 následné formy pro produkt

Systém je vždy dodáván včetně roční maintenance

Obě verze lze též dodat jako síťovou (network) variantu. (Licenční podmínky pro síťovou variantu jsou upřesněny v dokumentaci k programu.)