Výhody

Výhody systému CalcMaster®

Oproti jiným produktům nabízí systém Calcmaster PRIMÁRNĚ optimalizaci ceny finálního výrobku v souvztažnosti s cenu formy a problematikou vstřikovacího procesu.Tím zefektivňuje proces maximalizace ziskovosti výroby finálního výlisku.doplňkových funkcí
 • pomocí scoringu a nastavení parametrů udržuje know-how expertních pracovníků ve firmách
 • indikuje problematická místa vstřikovacího procesu v korelaci s výrobkem a formou bez dalších externích programů
 • indikuje ekonomický počet cavit
 • řeší problematiku indexu štíhlosti výlisku
 • predikuje vstřikovací lis
 • udává zavírací sílu,  vstřikovací tlaky, dotlaky, dobu chlazení atd.
 • zjednodušuje komunikaci o ceně výlisku díky grafickým výstupům s podílem jednotlivých vstupů
 • zjednodušuje a urychluje proces srovnání nabídek
 • automaticky tvoří časové rozpady náročnosti výroby
 • přímo vede management na jednání o ziskovosti v korelaci s náklady
 • umožňuje velmi detailní výpočty nákladů na výlisek včetně balení, skladování a expedice
 • podporuje výměnu informací pomocí univerzálních formátů (excel sheet, PDF, HTML).

 

Detailnější popis si můžete přečíst v článku „OPTIMALIZACE ZISKOVOSTI PLASTOVÉHO VÝLISKU„, který se mimo jiné zabývá problematikou udržení odborného know-how ve firmách.