Vstřikovací tlak a cyklus

V tomto menu můžeme pomocí  simulace  spočítat všechny parametry pro vstřikování.  Při použití vstupních hodnot pro výrobek a použité plasty jsou vypočtené všechny parametry, přičemž se používá reologických dat z databáze.  Pro zadání teploty zpracování jsou hodnoty, které jsou doporučeny dodavatelem plastů automaticky převzaty z databáze.  Vstřikovací tlak a uzavírací síly jsou počítány v různých vstřikovacích časech v závislosti na štíhlostním poměru. Vstřikovací časy jsou kalkulovány programem CalcMaster a závisí mimo jiné na tloušťce stěny. Po výpočtu doby chlazení se doba cyklu počítá a zobrazuje v detailu, kde mohou být použity další korekce a vyhodnocení. U  výrobků s tlustými stěnami , u nichž ve většině případů  vnitřní jádro produktů nemusí být ochlazeno vždy na teplotu odformování – můžete vybrat dobu chlazení z grafu průběhu teploty ve vztahu k celkovému tloušťce stěn. S využitím grafu teplotní křivky můžete zvolit i jiné hodnoty na základě expertních znalostí vašich odborníků.