Kalkulace ceny produktu

Při výpočtu nákladové ceny je nutné zohlednit všechny aspekty. jistě základním vstupem je cena formy, ale podstatnějším tedy i cenu více ovlivňujícím je doba vstřikovacího cyklu a materiálové náklady na základní suroviny, barviva a ostatní přísady. Doplňkové díly a skladování materiálu je možné zadat jako integrální součást výpočtu. Náklady vstřikovacího stroje jsou určovány velikostí stroje a uzavírací silou z výpočtu a zadanou hodinou sazbou dle lisovny. Celkové náklady na vstřikovací lis jsou potom určeny pomocí sazeb stroje a vypočteného cyklu.

Na vstupech na cenu výlisku se podílí i ceny na režii, balení, expedici a další náklady, které je nutné brát v úvahu a které ovlivňují cenu produktu. Celkovou cenu je možné zpřesnit koeficientem bezpečnosti v závisloti na faktoru vyšší moci.

Na konci výpočtu je možné uplatnit slevy,provize a požadované zisky. Nákladová cena je počítána na 100 výrobků (alternativně lze nastavit i 1000). Nakonec jsou doplněny některé další obecné informace, jako je celkový obrat, požadované množství materiálu, celková doba výroby, atd. Pro lepší odhad lze nákladové ceny zobrazit graficky.