Nákladová cena formy

Stanovení ceny formy je druhý krok ve stanovení ceny výlisku. Na základě stanovení scoringu výlisku a formy je stanoven předpokládaný počet hodin, nutných pro výrobu formy. Tyto údaje lze nadále zpřesňovat pomocí automatických, semi-automatických, ale i zcela ručních zásahů. Do ceny formy vstupuje i cena materiálu, příslušenství a to jak standardního (sloupky, čelisti) tak i speciálního (zvedajícího produktivitu) jako jsou horké systémy, válce a speciální chladící systémy.

Pro celkopvé stanovení ceny je nutné precisovat velikost rámu, včetně prostoru pro čelistí pomocí modulu.

Tato nákladová cena formy se následně s pomocí dalších vypočtených hodnot, upraví pomocí iteračních kroků. Pro přesnější údaje je doporučen alespoň jeden iterační běh.

Analýzy nákladů na hodiny a podíly jednotlivých nákladů lze zobrazit graficky.