Kalkulační proces

Proces výpočtu je strukturován pomocí přehledně propojených menu programu a návazně zahrnuje nákladovou kalkulaci formy, náklady na vstřikování i výslednou nákladovou kalkulaci finálního produktu.

Základní operace nutné pro vytvoření nákladové kalkulace jsou:

 • Cenová Kalkulace formy
 • Detailní rozpis hodin
 • Data pro vstřikování
 • Nákladová cena výrobku

Detailnější rozpad nákladů zahrnuje i podrobnější parametry:

 • Výrobních hodiny dutin.
 • Výrobní hodiny základního rámu formy.
 • Výrobní hodiny pro nastavení / vzorkování.        ¨
 • Počet hodin pro programování strojů.
 • Počet hodin pro technologickou přípravu výroby
 • Celkový počet hodin, nástrojárny
 • Počet hodin pro konstrukci forem a výkresovou dokumentaci.
 • Náklady na materiál a jeho úpravy
 • Náklady na základní rám formy
 • Náklady na standartní díly (čelisti, kolíky, vyhazovače)
 • Náklady na systém horkých trysek (vč. zvoleného řešení např. Thermoplay)
 • Náklady na ověření a implementaci, poprodejní náklady i rizikové prémie