Grafické výstupy

Výstupní reporty jednotlivých kapitol jsou doplněny přehledným systémem volitelných grafů, které názorně zobrazí podíl jednotlivých nákladů a jejich dopad do výsledné ceny produktů. Cílem těchto výstupů je získat lepší a rychlejší přehled o problematice skladby ceny, rozložení podílů a správné směrování tlaku na optimalizaci a tím snižování ceny výlisku. Graficky zachytí též hodinovou náročnost z pohledu kapacitního plánování nástrojárny i konstrukce nebo např. dopad poměru optimalizace chlazení vs. výrobní náklady na celkovou dobu cyklu.