Ekonomický počet dutin

Stanovení optimálního počtu dutin formy není jednoduchá záležitost. je závislá na množství faktorů, které jsou spolu dynamicky provázány. CalcMaster je rozhodně vhodným nástrojem pro jejich vyhodnocení. S využitím kalkulované ceny formy, doby cyklu, uzavírací síly, velikosti vstřikovacího stroje, nákladové ceny produktu a dalších vstupujích faktorů, program stanoví nejúspornější počet dutin. Graf dává jasný přehled, na jehož základě je možné udělat si jasnou představu a provést konečné rozhodnutí. S pomocí těchto informací je možné zpětně upřesnit cenu formy a cenu výrobku na optimálně zvolený počet dutin.